מלאי דירות | בניין 1

בחרו דירה ולחצו לכניסה

נמכר

מכירה חופשית

מחיר למשתכן

45
44
43
42

קומה 6

40
39

קומה 5

27

קומה 4

קומה 3

קומה 2

11

קומה 1

5
4
3
2
1

קומת קרקע